ACTUACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ I CONTENCIÓ DEL COVID-19

Actuacions dutes a terme per MERCAPALMA per a la prevenció i contenció del Covid-19 a la Unitat Alimentària:

Actuacions posades en marxa des del 12/03/2020:

Pel que fa a qüestions operatives:

Actuacions posades en marxa per a la prevenció i contenció de l’Covid-19 a la Unitat Alimentària MERCAPALMA:

 • Cancel·lació de les reunions presencials substituint-les per videoconferències.
 • Formació del nostre personal sobre les mesures de prevenció i contenció del COVID-19.
  Posada en marxa de la possibilitat de teletreball a què s’ha acollit el 33% de la plantilla (5 treballadors de 15).
 • Aplicació de mesures de distanciament social (distància de seguretat de al menys 2 metres) en oficines.
 • S’ha informat als usuaris que s’abstinguin, en la mesura del possible, de realitzar gestions de manera presencial contactant via telefònica o per correu electrònic.
 • S’està dotant de mascareta, guants, pantalla de protecció facial i gel hidroalcoholic a totes aquelles persones que estan en contacte amb clients o aquelles que ho sol·liciten.
 • Comunicació als operadors de les recomanacions sanitàries.
 • Col·locació cartelleria informativa a zones comuns per formar el personal que treballa en els mercats i als usuaris sobre les mesures d’actuació específiques contra el coronavirus.
 • Eliminació de l’cobrament en efectiu en accessos (es realitza amb targeta o mitjançant abonaments).
 • Reforç de el servei de seguretat amb un vigilant durant les 24 hores (abans només de 21:30 a 5:30) des del 16 de març fins al 30 d’abril.
 • Nou PROTOCOL DE NETEJA (oficines i zones comunes / lavabos):
  • Dispensadors de sabó: amb sabó desinfectant.Dispensadors de desinfectant: gel hidroalcoholic.
  • Eixugamans d’aire calent operatius.
  • Increment del temps dedicat a la neteja i desinfecció per part de personal de l’empresa de neteja.
  • S’ha augmentat el control de presència de sabó i gel desinfectant en els dispensadors dels lavabos.
  • S’estan desinfectant diàriament punts susceptibles de transmissió com poms de portes, aixetes, passamans, etc.
  • Desinfecció diària de vials i bajomuelles amb màquina escombradora.
  • Desinfecció tres vegades a la setmana de passadissos interiors, molls i altres zones dels Pavellons amb màquina fregadora i motxilla de mà (alternat entre dos productes desinfectants diferents).
  • Desinfecció de vials i voreres cada dos dies amb màquina netejadora.
  • Desinfecció setmanal per l’empresa municipal de neteja (EMAYA) de vials, aparcaments i sota molls mitjançant camió cisterna amb aspersors que polvoritzen una solució d’aigua i lleixiu.