Història

Entrada antigua mercapalma

A la dècada dels 60 Palma va experimentar un augment de la població de més de 75.000 habitants. La ciutat va començar a veure’s afectada per la dificultat de gestionar i distribuir els recursos bàsics d’alimentació. En 1973 va néixer Mercapalma, com a empresa pública, amb l’objectiu de promocionar i organitzar els diferents mercats majoristes de Palma i alhora oferir els serveis complementaris necessaris per al bon funcionament del mercat. La missió de Mercapalma, és avui la de contribuir a l’escurçament de la cadena comercial i col·laborar en el desenvolupament de la comercialització local.
Actualment, amb 380.000 m2 i mes de 85 empreses es constitueix com la major concentració d’oferta majorista agroalimentària de Balears. Durant més de 50 anys, Mercapalma ha sabut adaptar-se a les noves tecnologies sense perdre el tracte pròxim i el respecte a la història del mercat mallorquí. Qualitats que li han valgut diverses distincions en el model de gestió EFQM i la certificació de la norma ISO 9001 concedida per AENOR per l’alta qualitat del seu sistema de gestió i pel tractament mediambiental, i que coincideixen amb la visió de Mercapalma, de comprometre’s amb els seus grups d’interès, a ser referents tant en gestió com en seguretat alimentària.
Proveir els diferents mercats de Palma és una tasca que implica un nucli central de distribució i organització dels recursos alimentaris existents a l’illa; aquest nucli, baula fonamental de la cadena comercial és Mercapalma. Des d’aquest punt s’organitza i gestiona la diversitat de productes, es manté la màxima frescor i qualitat i es distribueixen de forma ràpida i eficaç perquè arribin a les cistelles de la compra de les famílies.