Mercapalma com a mostra del seu compromís amb la millora contínua i la qualitat en totes les seves àrees d’activitat, disposa d’un sistema de gestió de qualitat implantat i certificat segons els requisits de la Norma UNE EN ISO 9001:2015.