Mercapalma informació

Carrer del Cardenal Rossell, 182.
07007 Coll d’en Rabassa
Palma de Mallorca – Illes Balears
Tel: 971 74 54 01 – Fax: 971 49 29 05
mercapalma@mercapalma.es