ACCIONISTES

MERCAPALMA, S.A. és una empresa pública amb la següent composició de capital:

Ajuntament de PalmaMercasa

PRESIDENT

Sr. Jose Hila Vargas

VICEPRESIDENT 1r

Sr. Alfredo Suaz González

VICEPRESIDENT 2n

Sr. Rodrigo Andrés Romero

VOCALS

Sr. Miguel Ángel Capó Navarro

Sr. Alfredo Reyes González

Sra. Mª Antonia Comas Serra

Sr. Fabrizio Di Giacomo Sampere

Sr. José Luis González Gómez

Sr. Álvaro Conde Lopez

Sr. Guillermo José Garcia Lacuesta

Sra. Vanessa Romero Vincent

SECRETARI

Sr. Félix Amorós Pizá