ACCIONISTES

MERCAPALMA, S.A. és una empresa pública amb la següent composició de capital:

Ajuntament de PalmaMercasa

PRESIDENT

Sr. Jose Hila Vargas

VICEPRESIDENT 1r

Sr. Alfredo Suaz González

VICEPRESIDENT 2n

Sr. Jordi Vilà Albareda

VOCALS

Sr. Alfredo Reyes González
Sr. Alberto Jarabo Vicente
Sr. Miguel Carranza Guasch
Sr. Marcos Cañabate Figuerola
Sr. José Luis González Gómez
Sr. Álvaro Conde López
Sr. Guillermo José Garcia Lacuesta
Sra. Vanessa Moreno Vincent

SECRETARI

Sr. Félix Amorós Pizá