PROPOSIT DE MERCAPALMA

Millorar l’eficiència i la competitivitat dels nostres operadors en l’abastiment d’aliments de qualitat i saludables a la nostra àrea d’influència de manera sostenible.


MISSIÓ

Som una empresa pública d’àmbit insular, que ofereix espais, infraestructures i serveis per al desenvolupament de l’activitat de logística i comercialització​ agroalimentària especialment de producte fresc, promovent la competitivitat del mercat, en benefici de la societat, i amb uns resultats satisfactoris per als nostres grups d’interès.


VISIÓ

Volem ser reconeguts com a dinamitzadors del sector agroalimentari, oferint als nostres clients serveis de qualitat, garantint una gestió transparent, eficient i rendible, promovent una alimentació saludable, donant suport al producte de proximitat (local) i la seguretat alimentària, i sensibilitzats en la protecció del medi ambient, i en la reducció del desaprofitament alimentari, basant-nos en la participació compromesa de les persones i el lideratge.


VALORS

1. Transparència en la gestió: Proporcionar la informació necessària per a cada grup d’interès d’una manera clara, veraç, accessible i oportuna.
2. Fiabilitat: Transmetre confiança en la nostra Organització i serietat en el compliment dels nostres interessos i obligacions.
3. Orientació a resultats: Buscar constantment la concreció de resultats, mantenint alts nivells de rendiment i qualitat.
4.Treball en equip: Tenir present que l’èxit d’un equip de treball no dependrà de la genialitat individual de cadascun dels seus membres sinó de la coordinació de les seves activitats, del saber donar-se suport els uns als altres anteposant els interessos de l’Organització als particulars.
5. Innovació: Pretenem afavorir accions que estimulin l’adaptació als canvis del mercat, fomentant l’esperit emprenedor, potenciant el lideratge, per a mantenir viva l’estratègia d’avanç tecnològic i millora contínua.
6. Sostenibilitat: Atenem de manera equilibrada els interessos dels nostres grups d’interès.
7. Solidaritat: Posem les nostres infraestructures al servei dels organismes d’ajuda als més necessitats i donem suport a iniciatives destinades a crear hàbits de consum saludable en la societat i especialment entre els més joves.