2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Les anàlisis es duen a terme dues vegades a l’any. La primera és al maig La segona a l’octubre Els resultats són publicats immediatament en rebre’ls del laboratori.