Introducció:
D’acord amb la nostra visió, volem ser reconeguts en l’entorn socioeconòmic com a dinamitzadors de el sector agroalimentari, oferint als nostres clients serveis de qualitat, garantint una gestió eficient i rendible, promovent una alimentació saludable, donant suport al producte de proximitat (local) i la seguretat alimentària. Estem sensibilitzats en la protecció de l’entorn i en la reducció de l’malbaratament alimentari, basant-nos en la participació compromesa de les persones i el lideratge.
Per tant Mercapalma es compromet amb tots els grups d’interès a actuar amb transparència, mitjançant la publicitat activa i la garantia d’accés a la informació.
D’acord amb aquest objectiu, Mercapalma publica al web informació que considera d’interès pel que fa als següents aspectes:
A) Informació organitzativa
B) Informació normativa
C) Informació econòmica
D) Bústia de transparència