QUÈ ÉS MERCAPALMA?

 1. És el centre logístic més gran de distribució majorista i de comercialització de producte fresc de les Illes Balears. A les instal·lacions es concentra la major oferta d’empreses, activitats i productes relacionats amb el sector de l’alimentació de les illes.
 2. Som una autèntica Central de Compres per al sector minorista (botiga tradicional i/o especialitzada, supermercats, grans superfícies, mercats municipals i sobretot del sector HORECA).
 3. Estem constituïts com a societat mercantil d’àmbit local i titularitat pública. Participada per l’Ajuntament de Palma (54,79%) i per l’Empresa Nacional MERCASA (45,21%). MERCASA és una empresa pública dependent de la SEPI (51%) i del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (49%).
 4. Se’ns ha declarat pel Ministeri d’Interior (des del febrer del 2018) com a Operador Crític del sector de l’alimentació gestor d’una Infraestructura Crítica i que presta un servei essencial com és l’abastament d’aliments frescos a la ciutadania.
 5. Objecte social:
  • Promoció, construcció i explotació dels Mercats Centrals Majoristes així com dels serveis complementaris a més de la promoció i implantació d’activitats, instal·lacions i serveis de tota mena per a la MILLORA i MODERNITZACIÓ de la distribució alimentària.
  • Millorar a tots els ordres el cicle de comercialització dels aliments.
 6. Formem part de la Xarxa de Mercas de MERCASA que actualment consta de 24 Unitats Alimentàries repartides per tot el territori nacional (incloses les illes Canàries) totes participades per MERCASA i per les corporacions locals.
 7. Volem ser un referent en sostenibilitat i innovació.

mercado

QUÈ FEM A MERCAPALMA?

 1. Com a empresa de serveis gestionem espais i prestem serveis específics (manteniment, seguretat, neteja i gestió de residus) perquè les empreses desenvolupin la seva activitat de la manera més eficient i competitiva.
 2. A les nostres instal·lacions només es poden implantar empreses del sector de l’alimentació o que presentin serveis complementaris (taller mecànic, frigoristes, entitat bancària, benzinera, bars-cafeteries, etc.)
 3. Les empreses es poden instal·lar en locals ubicats en pavellons/naus o en parcel·les. Per instal·lar-se a locals és mitjançant un procés d’adjudicació per un temps determinat i per a la implantació a les parcel·les és mitjançant la cessió del dret de superfície.
 4. S’afavoreix entre les empreses instal·lades la generació de sinergies mitjançant economies de recinte per l’alta concentració d’oferta/demanda. Es creen economies d’escala que en milloren l’eficiència i la competitivitat.

A destacar:

 • Mercapalma presta un servei declarat com a essencial com és l’abastament d’aliments frescos a la població de Mallorca.
  • El 2022 es van comercialitzar 206.000 Tn d’aliments frescos (una mitjana de 690 Tn diàries).

Des dels seus inicis el 1973 s’han comercialitzat prop de 7 milions de Tn de fruites, verdures i hortalisses.

 • El 80% de la comercialització va destinat al sector HORECA i el 20% restant a consum domèstic.
 • Ocupa una superfície d’unes 40 hectàrees i alberga unes 88 empreses del sector agroalimentari i de serveis complementaris.
 • Diàriament acudeixen a les nostres instal·lacions una mitjana de 1.400 treballadors i 2.800 vehicles (entre turismes i vehicles de transport de mercaderies)
 • Som la sisena, d’un total de 24 Mercas, quant a superfície i vuitena quant a volum de producte fresc comercialitzat tot això a la comunitat autònoma amb menor extensió i amb una població resident a l’illa de Mallorca d’unes 940.000 persones ( a les Balears: 1,21 milions de residents i 11,5 milions de visitants)