barley-1117282_1920
tomatoes-1220774_1280
slide3-fondo
Peixos i mariscs
banner pera

slide-naranja

Fruites i hortalises

BENVINGUT A MERCAPALMA

Som una empresa pública de serveis, especialitzada en logística agroalimentària en l’àmbit majorista. Els accionistes de Mercapalma són l’Ajuntament de Palma y MERCASA.

MILLORA CONTÍNUA

La filosofia de MERCAPALMA es basa a anar més enllà de la millora contínua, cercant l’excel·lència a través de la creativitat i de la innovació, satisfent les necessitats dels nostres clients, de les persones que integren l’empresa, dels accionistes i de la societat en general.

PARC VERD

La gestió del Parc Verd permet la separació dels residus per al posterior reciclatge de les diferents fraccions amb la finalitat de reduir el volum dels residus que s’han d’incinerar, objectiu que s’aconsegueix des de la implantació del sistema.

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Mitjançant un acord amb la Conselleria de Sanitat, l’IDI i la Cambra de Comerç s’ha impulsat un projecte d’implantació dels requisits del “Llibre blau de seguretat alimentària” en les empreses ubicades en la nostra unitat.