PROJECTES SOCIALS

  • L’Escola al Mercat

L’Escola al Mercat és una activitat que forma part d’un conveni de col·laboració entre diversos organismes i institucions de les Illes Balears: Ajuntament de Palma, Govern de les Illes Balears (a través de diverses Conselleries), l’Associació de Majoristes de Mercapalma, la Federació de Mercats permanents i Mercapalma. Donada la transversalitat de les actuacions de les diverses institucions que hi col·laboren, relacionades amb l’alimentació i la nutrició, es varen sumar esforços amb la finalitat d’afrontar els mals hàbits de consum. Els objectius bàsics d’aquest projecte són:
• Millorar els hàbits alimentaris dels més joves i en particular promoure el consum de fruites i hortalisses a més de l’activitat física.
• Promoure els hàbits de consum responsable (producte local i de temporada) com a pràctica de consum sostenible.
• Dinamitzar els mercats municipals i augmentar la competitivitat de tota la cadena comercial.
Aquesta activitat es dirigeix a alumnes de segon i tercer cicle d’educació primària i se cerca que els nins coneguin el mercat de referència del seu barri com a punt emblemàtic i de trobada a la ciutat. L’activitat es du a terme en els mercats municipals permanents i consisteix en una visita del mercat amb un recorregut per les diferents seccions. A diferents moments s’incideix sobre els productes de temporada en les diferents èpoques de l’any. També col·labora en l’activitat l’Institut Municipal d’Esports a través d’una activitat lúdica i esportiva que es realitza a l’exterior del mercat amb l’objectiu de donar a conèixer diferents esports als infants i fomentar l’activitat física. Durant l’activitat s’ofereix un berenar saludable juntament amb material divulgatiu per treballar l’alimentació.


  • Fundació Banc d’Aliments de Mallorca i Fundació Barceló

Col·laboram amb ambdues institucions facilitant espai dins les nostres instal·lacions perquè puguin realitzar la seva activitat. També permetem l’entrada de forma gratuïta a les associacions benèfiques que vénen a abastir-se. Per altra banda Mercapalma promou la recuperació d’excedents alimentaris dins el nostre polígon i la redistribució entre les persones necessitades essent l’objectiu evitar qualsevol malbaratament alimentari. També és la nostra ambició despertar l’esperit solidari i difondre valors humans i culturals necessaris per mitigar el contrast entre excedents i necessitats. Tot això a través d’institucions caritatives oficialment reconegudes que tenen contacte més proper amb els col·lectius necessitats


  • Col·laboració amb “Desdejuni saludable”

Mercapalma col·labora amb l’Ajuntament de Palma en la promoció de l’alimentació saludable a les escoles, on s’organitzen tallers per conscienciar la població infantil sobre la importància dels bons hàbits de consum.


  • El Rebost de Mallorca

Aquesta activitat té com a missió donar a conèixer els canals d’abastiment d’alimentació i el funcionament de Mercapalma a la societat en general. Amb aquest objectiu s’organitzen una sèrie de visites al llarg de l’any on es projecta un vídeo i es fa una visita guiada de les nostres instal·lacions.


  • Col·laboració amb l’IME (Institut Municipal de l’Esport) de Palma

Participació de Mercapalma en esdeveniments esportius aportant fruita amb la finalitat de promocionar l’alimentació saludable i la pràctica de l’activitat física.


  • Conveni Projecte Home

Mercapalma té un conveni signat amb Fundació Projecte Home l’objectiu del qual és fomentar les accions que impulsin la integració de col·lectius amb especials dificultats d’inserció en el món laboral que són atesos des d’aquesta entitat.


  • Creu Roja de Balears (durant la pandemia)

Durant tot l’estat d’alarma, Mercapalma ha cedit de forma gratuïta un local de 190 m2 a Creu Roja de les Balears, per al repartiment a domicili d’aliments i productes d’higiene a les persones més vulnerables pels efectes de la pandèmia pel Covid.
D’aquesta manera s’ha pogut atendre les necessitats bàsiques de les famílies afectades per la crisi econòmica i social conseqüència de la pandèmia.