Introducció:

D’acord amb la nostra visió, volem ser reconeguts en l’entorn socioeconòmic com a dinamitzadors del sector agroalimentari, oferint als nostres clients serveis de qualitat, garantint una gestió eficient i rendible, promovent una alimentació saludable, recolzant el producte de proximitat (local) i la seguretat alimentària. Estam sensibilitzats en la protecció del medi ambient i en la reducció del malbaratament alimentari, basant-nos en la participació compromesa de les persones i el lideratge.

Conseqüentement Mercapalma es compromet amb tots els grups d’interès a actuar amb transparència, mitjançant la publicitat activa i la garantia d’accés a la informació.

D’acord amb aquest objectiu, Mercapalma publica a la web informació que considera d’interès referent als següents aspectes:

A) Informació organitzativa

B) Informació normativa

C) Informació econòmica

D) Bústia de transparència