ACCIONISTES

MERCAPALMA, S.A. és una empresa pública amb la següent composició de capital:

Ajuntament de PalmaMercasa

PRESIDENT

Sr. Antoni Noguera Ortega

VICEPRESIDENT 1r

Sr. José Antonio Crespo Albelda

VICEPRESIDENTA 2a

Sra. Antonia Martín Perdiz

VOCALS

Sra. Griselda Sesé Masqué

Sr. Alfredo Reyes González

Sra. Mª Antonia Comas Serra

Sra. Catalina Beltran Rigo

Sr. José Luis González Gómez

Sr. Álvaro Conde Lopez

Sra. Mª Sonsoles Gacimartin

Sra. Delia Pariente Jímenez

SECRETARI

Sr. Alfonso Dicenta Quiroga