ACCIONISTeS

MERCAPALMA, S.A. és una empresa pública amb la següent composició de capital:

Ajuntament de PalmaMercasa

PRESIDENT

Sr. Jose Hila Vargas

VICEPRESIDENT

Sr. José Antonio Crespo Albelda

VICEPRESIDENT 2º

Sr. Rodrigo Andrés Romero

VOCALS

Sr. Miguel Ángel Capó Navarro

Sr. Alfredo Reyes González

Sra. Mª Antonia Comas Serra

Sra. Catalina Beltran Rigo

Sr. José Luis González Gómez

Sr. Álvaro Conde Lopez

Sra. Mª Sonsoles Gacimartin

Sra. Delia Pariente Jímenez

SECRETARI

Sr. Ángel Aragón Saugar