Mercapalma presenta un nou logo i s’orienta cap objectius de dinamització del sector agroalimentari i de gestió socialment responsable

Antoni Noguera: “Aquest logo representa la responsabilitat social i per la Ciutat la responsabilitat social és el producte de qualitat i de quilòmetre zero”
Antònia Martín: “ Dona’m una passa més en la creació del Mercapalma del futur; dinàmic i actiu”
El consell d’administració celebrat avui ha donar a conèixer aquesta nova imatge amb la que Mercapalma es vol sumar als canvis en el món de la distribució alimentària
Palma, 7 de novembre – El batle de Palma, Antoni Noguera, la regidora de Sanitat i Consum, Antònia Martín, el gerent de Mercapalma, Jeroni Barbon i el vicepresident primer de Mercapalma i membre de Mercasa, José Antonio Crespo, han presentat avui el nou logo de Mercapalma coincidint amb la celebració d’un consell d’administració.
Noguera ha presidit el seu primer consell d’administració de Mercapalma com a batle i ha destacat la importància de la indústria i dels aliments dins el nou model de ciutat. “Vull destacar la importància de la indústria i dels aliments dins el nou model de ciutat. Aquest logo representa la responsabilitat social i per la ciutat la responsabilitat social és el producte de qualitat i de quilòmetre zero i Mercapalma representa molt bé aquest missatge”, ha dit.
Martín ha destacat que el nou logo “és una passa més en la creació del Mercapalma del futur; és una iniciativa dins el pla estratègic de modernització d’aquesta empresa pública que aglutina a un espai de 40 hectàrees aproximadament cent empreses”, ha explicat. “Volem un Mercapalma dinàmic i actiu”, ha afegit.
Crespo, per la seva banda, ha explicat que els mercas es troben en un moment
de canvi. “El nou logotip és la manifestació gràfica del canvi al rol dels mercas;
s’estan produïnt molts canvis al món de la distribució i ens hem d’adaptar; hem
fet un esforç amb el Pla Estratègic”, ha dit.
Cal recordar que Mercapalma i d’acord amb el seu Pla Estratègic 2017-2019 ha
definit els seus objectius:
➢ Ser reconeguts en l’entorn socio-econòmic com a dinamitzadors del
sector agroalimentari, oferint a les empreses ubicades a Mercapalma
serveis i productes que les permetin ser més competitius i atreure nous
operadors que aportin valor afegit al mercat.
➢ Millorar el coneixement del paper de Mercapalma en l’entorn mitjançant
una major integració i participació activa en l’entorn socioeconòmic,
implicant als seus Grups d’Interès en la promoció de l’alimentació
saludable, i reducció de l’impacte mediambiental i del malbaratament
alimentari.
➢ Promoció del producte de proximitat. En aquest sentit Mercapalma té
prevista la creació d’un foro dels productes de proximitat i ecològics en el
qual es convidaran a representats de tots els actors implicats:
Productors, Cooperatives, Horeca, Consumidors, etc… per tal de veure
la situació actual i ajudar a construir, amb el compromís de tots, un futur
competitiu i favorable al conjunt, que és en definitiva la ciutadania.
➢ Tot això fomentant la implicació compromesa del seu equip humà, format
per 15 persones.
Un total de 146 visites a “Es Rebost de Mallorca”
El projecte Mercapalma, Es Rebost de Mallorca adreçat sobretot a infants i
joves dona a conèixer mitjançant visites a les instal·lacions i els compromisos
de Mercapalma. Durant aquesta temporada s’han fet un total de 146 visites i 22
professors, que han participat també als tallers d’alimentació saludable i s’han
edut un obsequi per part de Mercapalma amb l’objectiu de no oblidar la
importància dels aliments frescos a les seves dietes. Han col·laborat aquest
projecte, acollint visites Erosky, Palmafruit, Agroilla, Banc d’Aliments i
Agromallorca.
Mercapalma, en dades
Mercapalma és el major polígon agro-alimentari de Mallorca. Té una superfície
total de 372.856 metres quadrats i l’any 2016 comercialitzà 246.779 tones
d’aliments per un valor de 364 milions d’euros. En aquests moments a
Mercapalma hi ha un total de 97 empreses, 36 de fruites i hortalisses i 4 de
carn. En total les empreses ubicades a Mercapalma aglutinen a 1900
treballadors i treballadores.
L’any 2016 Mercapalma tancà amb un resultat positiu de 1.789.873 euros amb
uns ingressos totals de 4.315.131 euros i unes despeses totals de 2.525.257
euros.

Mercapalma, 10 de novembre de 2017