Jo duc a MercaPalma 33 anys, ara mateix estam fent feina 3 generacions dins l’empresa, així que fa més de 33 anys que AgroMallorca està aquí. Si et vols dedicar a això no pots estar a un altre llocque no sigui Mercapalma.

Per a qui no sap què és Mercapalma els hi explicaria que això és com un polígon on s’han aconseguit juntar tots els majoristes que ens dedicam a la fruita i la verdura, a més, d’altres activitats relacionades com poden ser la carn i el peix.

Les avantatges d’estar aquí són que estàs molt aprop del client i altres majoristes que ens compren, també els dimarts i els divendres hi ha el mercat dels pagesos, al qual només podem accedir el productors.

Nosaltres no tenim línia de repartiment, tot el nostre producte el venem directament aquí.