Convocat el «Premio Alimentos de España 2017»

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha obert la convocatòria del «Premio Alimentos de España 2017″, mitjançant un extracte d’Ordre que es va publicar divendres en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Aquests guardons, que celebren enguany la seva XXX edició, tenen com a objectiu promoure i estimular els diferents elements de la cadena alimentària en la producció, transformació, utilització, coneixement i consum dels aliments d’Espanya. També reconeixen l’esforç comercialitzador, innovador, de desenvolupament rural i cura del medi ambient, i l’elaboració d’aliments de qualitat.

Compta amb les modalitats de «Industria Alimentaria», «Producción Ecológica«, «Internacionalización Alimentaria», «Producción de la Pesca y la Acuicultura«, «Comunicación«, «Restauración«, Accesit «A la iniciativa Emprendedora«, i el «Premio Extraordinario Alimentos de España«.

Les sol·licituds es podran presentar fins tres mesos després del dia següent al de la publicació de l’Extracte d’Ordre en el Butlletí Oficial de l’Estat, és a dir, fins al 30 d’octubre.

Les persones jurídiques i qui les representin adreçaran les sol·licituds a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y les presentaran en la seu electrònica del Ministeri, segons el model normalitzat disponible en l’esmentada seu.

Si els beneficiaris són persones físiques, podran optar per presentar les sol·licituds presencialment en paper, en el Registre General del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente o en qualsevol dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

L’entrega de guardons tendrà lloc en un acte públic convocat a l’efecte.

Font: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) | 31/07/2017