MERCAPALMA SONDEJA LA CIUTADANIA

Durant els mesos de febrer a abril de 2017 Mercapalma ha duit a terme un estudi de camp per conèixer els hàbits de compra de producte fresc de la societat mallorquina. A través de l’empresa Consultoria Innovadora, s’han realitzat 450 enquestes, distribuïdes de la següent forma:

Coll d’en Rabassa 55, Palma 166, Part Forana 229

Els resultats de l’estudi d’hàbits de compra de producte fresc:

  • 23,5% dels enquestats a Palma assegura que compra en el mercat municipal (més que a la Part Forana i al Coll).
  • En el Coll gairebé el 60% dels enquestats realitza la compra a tendes de barri.

També hem sondejat el grau de notorietat de Mercapalma, i les conclusions més importants de l’estudi han estat les següents:

  • Mercapalma és reconeguda com el centre més gran de distribució de producte fresc/perible de Mallorca (que subministra a detallistes, supermercats, etc.)
  • La marca Mercapalma és reconeguda pel 88% dels enquestats
  • Reconeguda per la presència de producte local/de proximitat (37% enquestats)
  • Reconeguda per la presència de producte fresc i de qualitat (55% enquestats)