INDICADOR2016
2017
2018201920202021
Parc Verd: % reciclat
36,14%
34,2533,4044,7342,1552,59 %
Electricitat: Kw/h consumits250.305
255.462294.938
199.698201.199202.863 Kwh
Aigua: m3 consumits2.483

1.8901.881
1.0117781.331 m3