Els guanys de Mercapalma varen créixer

 

Els guanys de Mercapalma varen créixer en un 13,52% l’any 2017 generant 2 milions de beneficis

 

La regidora de Sanitat i Consum, Antònia Martín i el gerent de Mercapalma, Jeroni Barbón, han presentat avui el balanç econòmic de resultats d’aquesta empresa. El balanç de comptes anual s’aprovà en Junta General d’accionistes el passat 10 d’abril.

Martín ha recordat que des de la seva àrea es duen a terme diferents campanyes de foment del camp i l’agricultura mallorquina. “Mercapalma és el major polígon agro-alimentari de Mallorca, inclou més de 90 empreses en 37,4 hectàrees i el 26% del producte que es comercialitza, unes 56.000 tones, és d’origen mallorquí”, ha explicat i ha afegit que Mercapalma destaca entre els altres “mercas” estatals per ser un dels més rendibles i també per haver implantat un sistema de gestió de qualitat segons el model EFQM. “Tenim a més un programa de responsabilitat social corporativa i donam suport al banc d’aliments cedint dos locals i a més tot el personal de Mercapalma és voluntari al banc d’aliments”, ha dit.

Així, Mercapalma facturà 4.108.261 euros l’any 2017, un 2,44% més que l’any anterior i generà uns beneficis de 2.026.065 euros, un 13,52 % més que l’any anterior.

Barbón ha explicat que la xifra de beneficis que s’ha incrementat un 13,52% es deu a tres factors: una major ocupació, un increment dels abonaments d’accessos i també a una contenció de la despesa sobretot en reparacions derivades del manteniment correctiu de Mercapalma.

Pel que fa a les despeses s’han reduït en un 9,6% respecte l’any anterior. Pel que fa a inversions Barbón ha destacat que s’han fet inversions per valor de 92.873 euros. Així, es finalitzà el procés d’adquisició de parcel·les iniciat en el 2007 per a l’ampliació de la zona d’activitats complementàries per un import de 72.097 euros, un fet que ha permès ampliar Mercapalma en 10,6 hectàrees. Així, Mercapalma consta ara de 37,4 hectàrees. La resta d’inversions s’han destinat a la digitalització de la gestió i a millores tecnològiques com crear una xarxa wi-fi gratuïta per als usuaris de les instal·lacions.

Els beneficis que s’han generat s’han destinat en un 72% per als dividends dels socis (Ajuntament i Mercasa)  i el 28% per a reserves. Així, a l’Ajuntament li corresponen 800.000 euros per beneficis mentre que a Mercasa li corresponen 659.827 euros.

Barbón ha destacat que Mercapalma en aquests moments gaudeix d’una “sòlida i sanejada situació patrimonial i  financera” i continua amb l’objectiu d’anar reduïnt el periode mig de pagament a proveïdors. Així, l’any 2016 el periode era de 18 dies i l’any 2017 ha passat a ser de 17 dies.

Per productes, es manté el volum de comercialització de fruites i hortalisses (creix un 0,4% respecte l’any anterior) amb un volum comercialitzat de 212.670 tones. També es manté la comercialització de carn que va créixer un 0,9% amb un volum de 16.051 tones. Creix el volum de comercialització de peix i marisc en un 4,1% respecte 2016 amb un total de 10.110 tones comercialitzades.