Concurs de fotografia de l’Ajuntament de Palma

Els mercats municipals de Palma dinamitzen la vida de les barriades i donen a conèixer el producte local. L’Olivar, Santa Catalina, Pere Garau, Llevant i el Camp Redó constitueixen una xarxa integral que promou la qualitat de vida de tota la ciutadania difonent unes bones pràctiques en l’alimentació. I són també, en alguns casos, custodis d’un important patrimoni històric de la ciutat.

La vida gira al voltant dels mercats i els mercats generen vida a la nostra ciutat. És per això que l’Ajuntament de Palma, a través de l’Àrea de Sanitat i Consum, convoca el Primer Concurs de Fotografia Mercats Municipals de Palma per a posar-los en valor.

Tothom que vulgui hi pot participar. No cal ser un professional de la fotografia; només fa falta que li agradi i que vulgui captar en una instantània l’activitat viscuda als mercats de l’Olivar, el Camp Redó, Santa Catalina, Llevant i Pere Garau.

Les diferents seccions en què es pot participar són les següents:

El meu mercat i el seu producte: imatges relatives tant als productes que podem trobar als mercats com a la seva arquitectura. 

El meu mercat i la seva gent: imatges relatives a les persones que formen part del mercat, tant les que hi treballen com les consumidores i usuàries, on quedi palès que el mercat és un punt de trobada dels veïnats dels barri.

Les persones que hi concursin podran presentar un màxim de dues fotografies per tema i no cal que les obres tinguin unitat temàtica.

Enviau les vostres fotos a concursfotograficmercatsmunicipals@palma.cat

Més informació al lloc web www.palma.cat