Referència: CM03/2016

Contractació de BARANA DE PROTECCIÓ TERRAT EDIFICI ADMINISTRATIU

Categoria: SERVEIS

Data licitació: 12/04/2016

Data publicació web:    18/04/2016

Data finalització presentació oferta:   04/05/2016 (14:00h.)

Data d’adjudicació:

Data formalització contracte:

Data d’anunci en web de publicació:

Document adjudicació:

Persona de contacte: Joan Grimalt

jgrimalt@mercapalma.es

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS