Dades comercialització febrer 2018

Les dades de comercialització del passat mes de febrer de 2018

Com és habitual a Mercapalma, durant el mes anam recollint les diferents dades de vendes, tonatges i entrades de vehicles a les nostres instal·lacions per més tard fer feina sobre aquestes dades i elaborar aquest document que ens ajuda a valorar les fortaleses i les millores de la nostra feina. En la següent gràfica podem observar la comercialització de fruites i verdures en kilograms. En total, entre majoristes i productors hem pesat més de 23.700 tones de fruites i hortalisses. Pel que fa a peix i marisc, la comercialització ha estat d’un total de 1.966 tones, entre el fresc i el congelat.
En les instal·lacions de Mercapalma comptam amb un escorxador, a través d’ell entre les diferents espècies s’han obtingut 461 tones de carn. La resta d’operadors han treballat 1.617 tones. Durant tot el mes han passat per Mercapalma 126.794 vehicles, això equival a 4.528 vehicles per dia.