Eficiència energètica de sistemes de refrigeració en indústria alimentària

Millorar els sistemes de fred, accions en els components

La indústria alimentària suposa un dels grans consumidors d’energia a Espanya, representant el 1,7% del total. Aconseguir l’eficiència energètica a les seves instal·lacions és un dels principals objectius de les empreses actuals. La conscienciació per la cura del medi ambient i la necessitat d’estalvi d’energia són les dues principals causes d’aquest fenomen. Al sector de la indústria alimentària, els sistemes de refrigeració i el seu elevat consum fan encara més important l’optimització del consum energètic.

L’adequat manteniment dels aliments obliga a qualsevol empresa d’aquest sector a comptar amb sistemes de refrigeració d’alt nivell per garantir la viabilitat del seu negoci. De totes maneres, la seva importància estratègica no ha de fer oblidar l’elevat consum que representa la generació de fred, així com les conseqüències que té aquest cost en la competitivitat dels productes.

Amb l’objectiu de superar aquests problemes, les noves instal·lacions de la indústria alimentària busquen l’eficiència dels sistemes de refrigeració amb un model ecoeficient, que inclou mesures de disseny i diverses actuacions sobre el manteniment i la utilització de les instal·lacions de refrigeració, en totes les etapes de la seva vida. En alguns casos els sistemes de refrigeració suposen més del 50% de consum elèctric d’una indústria alimentària.

Cal tenir en compte que aquests requisits per millorar l’eficiència energètica poden aplicar-se tant en noves plantes com en les reformes i millores d’instal·lacions antigues.
L’empresa ENFRIO (Refrigeració-Climatització) es planteja un seguit d’accions clau per aconseguir-ho.

Accions en els components dels sistemes de refrigeració

Les accions sobre els components d’una instal·lació típica d’un sistema de fred en la indústria alimentària ens permeten reduir de manera important el seu consum energètic. Per tant, és important conèixer quins d’aquests elements són els que poden millorar de manera ostensible l’eficiència energètica.

Els compressors són un dels elements que tenen major percentatge de consum. Cal tenir en compte que el seu rendiment i la seva potència augmenten quan s’augmenta la seva temperatura d’evaporació o es disminueix la de condensació dels gasos. Per tant, aquestes dues accions són bàsiques per evitar un consum excessiu d’energia.

Així mateix, la regulació de la potència del condensador -dissenyat per la potència del compressor en condicions de treball máximas- és un altre factor important per a un correcte esglaonament a l’hora de dur a terme una reducció de potència.

El control dels processos de desglaç és també un dels elements a valorar per aconseguir l’eficiència en els sistemes de refrigeració. Incloure reguladors electrònics amb la funció de desgebre intel·ligent permet reduir els processos programats que no siguin estrictament necessàries per mantenir el producte a una temperatura adequada, tenint en compte sempre les dades que recullen els reguladors.

Finalment, val la pena recordar que un correcte aïllament de les canonades de gas o vapor és essencial per reduir possibles pèrdues i aconseguir, d’aquesta manera, un major estalvi energètic.

Font article: ENFRIO (Refrigeració-climatització)