Entradas

Mercapalma organitza una jornada divulgativa d'ajudes per a la indústria agroalimentària

El passat 19 de juny va tenir lloc a la Sala de Juntes de Mercapalma, una jornada divulgativa d’ajudes per a la indústria agroalimentària, a la qual havien estat convocats els i les representants de les empreses ubicades a Mercapalma que inclouen algun procés productiu dins de la seva activitat . L’explicació, a càrrec de José Antonio Caldés, director de Consultoria de FOREMPRESA, va estar enfocada a informar les empreses de les oportunitats d’aconseguir ajuts econòmics per a les seves actuacions d’inversió per a la implantació de nous centres productius, així com per a l’ampliació i / o modernització dels ja existents.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, en definitiva, la millora del posicionament estratègic de la indústria dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

A la sessió informativa es van aclarir els dubtes plantejats pels assistents, als quals posteriorment es va enviar informació complementària per agilitzar les gestions, ja que el termini de recepció de sol·licituds va començar el dia 16 de juny.