EL NOSTRE COMPROMÍS

Ens comprometem a millorar el benestar i la qualitat de vida dels nostres grups d’interès clau i de la societat mallorquina en general treballant en l’entorn de l’alimentació, promovent iniciatives socials a través de la triple dimensió (ambiental, social i econòmica) i hàbits de vida saludables per a aquesta generació i les generacions futures.