barley-1117282_1920
tomatoes-1220774_1280
slide3-fondo
Pescados y mariscos
banner pera

slide-naranja

Frutas y hortalizas

BIENVENIDO A MERCAPALMA

Somos una empresa publica de servicios, especializada en logística agroalimentaria a nivel mayorista.

Los accionistas de Mercapalma son el Ayuntamiento de Palma y MERCASA.

Últimas noticias

MILLORA CONTÍNUA

La filosofia de MERCAPALMA es basa en anar més enllà de la millora contínua, cercant l’excel·lència mitjançant  la creativitat i la innovació, satisfent les necesitats dels nostres clients, de les persones que integren l’empresa, dels accionistes i de la societat en general.

PARC VERD

La gestió del Parc Verd permet la separació dels residus per al posterior reciclatge de les distintes fraccions amb la finalitat de reduir el volum dels residus que s’han d’incinerar. Aquest objectiu s’està aconseguint des de la implantació del sistema.

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Mitjançant un acord amb la Coselleria de Sanitat, l’IDI i la Cambra de Comerç s’ha impulsat un projecte d’implantació dels requisits del Llibre blau de seguretat alimentària en les empreses ubicades a la nostra unitat.