VALORS

1. Transparència en la gestió: Proporcionar la informació necessària per a cada grup d’interès d’una manera clara, veraç, accessible i oportuna.

2. Fiabilitat: Transmetre confiança en la nostra organització i serietat en el compliment dels nostres interessos i obligacions.

3. Orientació a resultats: Buscar constantment la concreció de resultats, mantenint alts nivells de rendiment i qualitat.

4. Feina en equip: tenir present que l’èxit d’un equip de feina no dependrà de la genialitat individual de cadascun dels seus membres sinó de la coordinació de les seves activitats, del fet de saber recolzar-se uns als altres anteposant els interessos de l’organització als interessos particulars.

5. Innovació: Pretenem afavorir accions que estimulin l’adaptació als canvis del mercat, fomentant l’esperit emprenedor, potenciant el lideratge, per mantenir viva l’estratègia d’avanç tecnològic i millora contínua.

6. Sostenibilitat: Atenem de manera equilibrada els interessos dels nostres grups d’interès.

7. Solidaritat: Posam les nostres infraestructures al servei dels organismes d’ajuda als més necessitats i recolzam iniciatives destinades a crear hàbits de consum saludable en la societat i especialment entre els més joves.

valores