Lego Serious Play a Mercapalma

Jugar és una manera innovadora d’aprenentatge:
promou la creativitat i facilita la comunicació.

Dins de les polítiques de desenvolupament del capital humà de Mercapalma, s’emmarca el taller de Lego Serious Play que es va celebrar en Mercapalma el passat 13 de desembre i en el qual van participar tots els treballadors de l’empresa.

Es tracta d’un mètode que facilita la reflexió, la comunicació i la resolució de problemes… i sobretot… ÉS DIVERTIT!

A vegades demanem la col·laboració de les persones a través de la paraula: el que millor parla no té perquè ser el que té millors idees…tampoc el que millor dibuixa, etc…

Lego Serious Play es tracta d’un llenguatge que ja coneixíem abans d’aprendre a parlar: Construir amb les mans. Això ens permetrà a tots participar en igualtat de condicions, amb el que aportarem el millor de nosaltres sense cap filtre.

Està basat en que EL CONEIXEMENT ES TROBA A LES NOSTRES MANS. Les nostres mans estan connectades amb el 70% -80% de les cèl·lules cerebrals.

  • Els líders no tenen totes les respostes, sinó que la millor solució és la que es troba entre tots.
  • Tots podem fer-ho bé. No fa falta ser bon dibuixant, ni enginyer. Tots sabem muntar peces.
  • És un model sostenible perquè permet a cada membre contribuir i comentar les seves idees.
  • Vivim en un món dinàmic i impredictible, per tant cal afrontar-lo amb imaginació i flexibilitat.

L’experiència va tenir un gran acolliment entre els participants, per la qual cosa aquesta pràctica s’adoptarà en el desenvolupament de futurs grups de treball.